“Bingo” är ett välkänt uttryck som för de flesta är förknippat med vinst eller fullträff av något slag. Bingo är ett lättspelat, helt tur-baserat spel, där det i grova drag gäller att hålla koll på vad utroparen säger är nästa bingotal, för att så markera det på sin bingobricka. Spelet är ett av de få spel som ute i samhället har sin egen lokal, som brukar kallas Bingo-hall.

Spelet har anor från så tidigt som 1530-talets Italien, då det där fanns ett spel vid namn Lo Giocuo del Lotto d’Italia, vilket liknade dagens Bingo. Först under 1700-talet kom det dock att bli mer likt dagens Bingo-spel, för då kom utropandet av bingonummer till. Sverige har alltid haft en nära koppling till bingospelandet. En stor del av landets idrottsföreningar har överlevt tack vare bingo och försäljningen av bingolotter, då främst i bemärkelsen ”Bingolotto”, ett tv-program som funnits sedan länge. År 1961 kom Bingo in i Sveriges idrottsrörelse via idrottsföreningen Gunnarstorps IF.

Ett spel för alla

Bingo spelas med fördel både för skolbarn och upp till äldre människor ute på seniorboenden och liknande. Enkelheten gör att de flesta som har kunskap om bokstäver och siffror, kan följa med i spelet och ha glädje och se underhållningen i det redan från tidig ålder. Utöver online-bingo och Bingo i bingo-hallar kan spelet variera i all oändlighet; bil-bingo, djur-bingo, svärords-bingo, kändis-bingo, det är bara fantasin som sätter gränserna.

Hur Bingo går till

I spelet finns först och främst en utropare, den personen har hand om siffertavlan och så kallade nummerbrickor. Nummerbrickorna kan vara i form av just små brickor, bollar eller annat som är märkta med bingonummer och som slumpas fram under spelet. Innan du som spelare deltar, köper du en eller fler bingo-brickor och får markörer eller i vissa hallar en särskilt bingo-penna för att kunna markera vilken av de utropade siffrorna du fått träff på. Nätcasinon erbjuder ibland online-bingo, detta har samma upplägg men sker förstås digitalt istället.

Bingo-brickan har ett rutmönster av fem gånger fem rutor där rubriken Bingo ger en bokstav tillhörande varje lodrät kolumn, B, I, N, G, O. Innan spelet inleds, blandas nummerbrickorna av utroparen och en utvald slumpas fram och ropas upp. Bokstaven och numret på den läses upp, till exempel N32. Vid utrop ges bokstaven bokstaveringsnamn, det vill säga N32 uppläses ”N32, Niklas 32” för att förtydliga vilken bokstav som gäller och undvika missuppfattning. Spelaren kontrollerar i sin tur aktuell kolumn och markerar det upplästa numret om det finns med på ens bingo-bricka.

Bingo-brickan består av ett rutmönster med fem lodräta kolumner numrerade från ett till sjuttiofem och de lodräta kolumnerna är märkta med varsin Bingo-bokstav:

B-kolumnen har siffror mellan 1-15

I-kolumnen har siffror mellan 16-30

N-kolumnen har siffror mellan 31-45

G-kolumnen har siffror mellan 46-60

O-kolumnen har siffror mellan 61-75


Hur man vinner

Utroparen lägger därefter ut det utropade numret på sin siffertavla och drar sedan en ny nummerbricka, som då ropas upp. Det här går i olika hastighet på olika spelställen och går utropen för snabbt för dig, kan du ta hjälp av siffertavlan, där alla tidigare utropade nummer finns med. En kombination kan alltså inte förekomma fler gånger. Spelet fortsätter till en spelare fått fem nummer i rad, antingen vågrätt, lodrätt eller diagonalt. När spelaren fått det, ska denne markera genom att ropa ”Bingo” eller på annat bestämt sätt, beroende på var spelet utförs, visa att en Bingo har fåtts.

När någon fått Bingo, kontrolleras det – genom att avläsa siffertavlan där de utropade numren finns uppställda – genom att spelarens Bingo-rad gås igenom. Om två spelare får Bingo samtidigt, är det den som först markerar att den fått Bingo som vinner. Spelet är avslutat så fort en spelare fått Bingo, men kan då även fortsätta tills någon får en hel Bingo-bricka fylld. Får man inte Bingo i en omgång är insatsen förlorad. Enkla regler, enkel satsning.

Fördelar med Bingo

  • Det är minst fem dragningar
  • Baserat på tur
  • Mycket enkla regler
  • Du kan anamma idén till vardagslivet

Sammanfattning

Ett lättsamt spel med långa anor, som ger god underhållning. Bingo ger ett roligt tidsfördriv och med lite tur så ger det även vinst. Fler brickor ger större vinstchans, mer komplicerat än så är det inte. Tycker du dig kunna hålla koll på bokstavs- och sifferkombinationer, har tid över och en viss reaktionsförmåga så är detta absolut ett spel för dig. Detta är ett spel som passar såväl unga som äldre, just för att upplägget är enkelt men också för att det är roligt och underhållande.